Harrastus on tärkeä asia

Tällä viikolla on monissa peruskouluissa vietetty nuorten ehdotuksesta alkunsa saanutta harrastusviikkoa. Viikon aikana kouluissa on esitelty erityisesti matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on auttaa jokaista lasta löytämään itselle mieluinen harrastus.

Omaa harrastusta valittaessa kannattaa muistaa, että jokainen on hyvä jossain ja että kehittyminen aloitetaan omista lähtökohdista. Esimerkiksi vuosia kestävä soittoharrastus voi opettaa lapselle ja nuorelle pitkäjänteisyyttä, kun taas liikuntaharrastus auttaa jaksamaan arjessa. Eläinten kanssa touhuaminen puolestaan voi opettaa vastuun ottamista ja kasvattaa itsevarmuutta. Myös erilaisista kädentaidoista on iloa monelle.

Valtakunnallinen harrastusviikko tuo esiin myös harrastustoiminnan yhteisöllistä merkitystä. Yksi hyvä esimerkki yhteisöllisestä harrastustoiminnasta on Kuortaneella alkuviikosta aloitettu palokunnan nuorisotoiminta, jota on esitelty viereisellä sivulla.

Olipa harrastus sitten mikä tahansa, niin sen ytimessä tulisi olla ilo ja yhteenkuuluvuus.

Jos harrastuksesta tulee lapselle tai nuorelle rasite ja taakka, niin ollaan väärillä jäljillä. Toisinaan harrastuksia voi olla myös liikaa. Silloin on syytä miettiä harrastusten karsimista. Viikkoon pitää jäädä aikaa myös levolle, kiireettömälle yhdessäololle perheen ja kavereiden kanssa sekä tietenkin koulunkäynnille.

Harrastuksen liittäminen koulupäivän yhteyteen on yksi tapa säästää aikaa ja resursseja. Koululaiskyselyissä yli puolet oppilaista onkin kertonut haluavansa käyttää koulun tiloja ja välineitä kavereiden kanssa harrastamiseen ja reilu kolmannes sanoo kavereiden vaikuttaneen harrastuksen valintaan.