Fiksu pitää oman päänsä

Vain kolmasosa nuorista kertoo käyttävänsä pyöräilykypärää pyöräillessään, kertoo Liikenneturvan nuorille suunnattu kysely. Tämä on jonkin verran vähemmän kuin koko väestön kypärän käyttöaste.

Nuorten asenteet pyöräilykypärää kohtaan ovat tutkimuksen mukaan kuitenkin hyvät. Kypärää käyttävistä lähes puolet mieltää sen käytön tavaksi ja suurin osa pitää turvallisuutta tärkeimpänä pyöräilykypärän käytön kannustimena.

Jos kypärän käyttö pyöräillessä vakiintuu tavaksi pienestä pitäen, sen voi ajatella tuottavan hyötyjä loppuelämän ajan, lähes minimaalisilla kustannuksilla.

Nuorilla syyt kypärän käyttämättä jättämiseen ovat enemmäkseen teknisiä: kypärä unohtuu, se koetaan hankalaksi pitää mukana, se sotkee kampauksen tai ei sovi omaan tyyliin. Kolmasosalla käytön esteenä on usko siitä, ettei tarvitse kypärää tai joudu onnettomuuteen.

Yksi selittävä tekijä siihen, ettei nuori käytä kypärää, voi olla halu kuulua joukkoon tai haluttomuus erottautua vertaisista. Ryhmässä voi tulla toimineeksi vastoin omia asenteita, jos ulkopuolelle jäämisen pelko on suuri.

Toisaalta asennetutkimukset kuitenkin kertovat, että kypärän käyttö on nuorista ihan fiksu juttu. Liikenneturvan nuorille suunnatussa pyöräilykypäräkampanjassa kannustetaankin pitämään oma pää.

Pyöräilykypärä ei sinänsä ehkäise onnettomuuksia. Onnettomuuden sattuessa pyöräilykypärän käyttäminen on kuitenkin yksinkertainen tapa ehkäistä päävammaa. Oikein kiinnitetty kypärä suojaa päätä myös hiljaisemmilla nopeuksilla.