Elämää elämän, ei työn ehdoilla

Aikataulujen sovittelu on tuttua kaikille työssäkäyville vanhemmille. Siinä tarvitaan välillä melkoisia organisointitaitoja, jotta kaikki arjen palaset saadaan soviteltua toimivaksi kokonaisuudeksi ja vanhempien työ- sekä lasten hoitoajat järkeviksi. Aina se ei edes onnistu ilman työnantajan apua.

Nykypäivän työntekijältä kysytään monessa kohtaa joustavuutta, mutta myös työnantaja tarvitsee kykyä joustaa. Ainakin, jos haluaa olla hyvä työnantaja. Työterveyslaitoksen mukaan työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuessa henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja myös sitoutuu työpaikkaansa.

Erityisen tärkeää työnantajan joustavuus on perheissä, joissa toinen puolisoista tekee reissutyötä, tai yhden vanhemman perheissä. Silloin arjesta ei välttämättä selviä kunnialla, jos apuna ei ole tukiverkostoa tai työnantajaa, joka ymmärtää perhe-elämän haasteet.

Pienten lasten vanhemmat eivät ole ainoat, jotka hyötyvät ja kaipaavat työnantajaltaan joustoa.

Vanhusväestön kasvaessa ja kotihoidon lisääntyessä yhä useampi viisi–kuusikymppinen huomaa olevansa tilanteessa, jossa tarvitsee virtaa ja aikaa omien vanhempiensa auttamiseen. Myös niissä tilanteissa kysytään työnantajalta kykyä joustaa, jotta työntekijä ei uuvu, vaan jaksaa hoitaa vanhempiensa lisäksi myös työnsä sekä itseään.

Joissain työpaikoilla ja -tehtävissä työajan lyhentäminen tai muut joustot saattavat olla vaikeita toteuttaa, mutta usein kyse on vain asenteesta. Varsinkin aloilla, joissa kilpailu osaavasta työvoimasta on kova, työnantaja voi erottautua suhtautumalla erilaisiin työelämän joustoihin myönteisesti.