Säästöjä lukemalla

Hyvä lukutaito on tehokas apu opinnoissa menestymiseen, työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Näin kerrotaan kesäkuun alussa julkaistussa Suomen kirjastoseuran teettämässä raportissa, jossa on selvitetty Suomen yleisten kirjastojen taloudellisia vaikutuksia.

Raportin mukaan lukutaidon tukemisesta saatavat säästöt ovat Suomessa varovaistenkin arvioiden mukaan miljoonia euroja. Kyseiseen summaan raportissa on päädytty tarkastelemalla uusimman PISA-tutkimuksen tuloksia. Niiden mukaan suomalaisnuorista noin 11 prosentilla lukutaito on niin heikko, että se luo jo riskin syrjäytymiselle. Ikäluokkaa kohti se raportin mukaan tarkoittaa lähes 7 000 nuorta.

Yhden henkilön koko työiän kestävän syrjäytymisen mainitaan raportissa puolestaan maksavan yhteiskunnalle pienimpienkin arvioiden mukaan noin 700 000 euroa.

Hyvän lukutaidon saavuttaminen vaatii riittävää ja monipuolista lukemista. Lisäksi selvitysten mukaan parhaaseen tulokseen pääseminen edellyttää, että lukemista on harrastettava yli tunti päivässä.

Yllättävää ei ole, että vanhempien antamalla esimerkillä on vaikutusta lasten lukuinnolle ja lopulta myös lukutaidolle. Jos lapset ovat jo pienestä pitäen tottuneet siihen, että heille luetaan, ei tekstien maailmaan sukeltaminen tunnu heistä vieraalta myöhemmässäkään vaiheessa.

Oman osansa lasten hyvän lukutaidon kehittymisen puolesta tekevät kirjastot. Maksuton palvelu ei jätä ketään oven ulkopuolelle. Ainoa asia, joka on uskallettava tehdä, on lähteä liikkeelle ja avata ovi kirjastossa tarjolla oleviin maailmoihin.