Kolumni: Yhteisöllisyys on hyväksi

Osallistuin Opinlakeus-messuilla puhetaitokilpailuun. Puheiden aiheen saimme valita Ideakökän top 5 -ideoista. Ideakökkä on EP-liiton syksyllä julkistama ideointikilpailu, jonka tavoitteena oli ideoida, miten Etelä-Pohjanmaata voisi kehittää.

Yksi idea oli, että kehittyminen voisi tapahtua yhteisöllistymisen kautta. Tämä toteutuisi käytännössä niin, että kun joku tarjoaa aikaansa toisille, hän saa palkinnoksi kunnalta tai kaupungilta lahjakortin esimerkiksi kahvilaan tai museoon. Alueen yrittäjät voisivat tulla tähän mukaan tarjoamalla lahjakortteja tai alennuksia.

Aiheen valitsin peilaamalla sitä omaan elämääni. Koen itse, että kaikki lähtee yhteisöllisyydestä. Hyvän porukan kanssa on helpompi keksiä ideoita ja lähteä myös toteuttamaan niitä käytännössä.

Hyväkään idea ei saa tuulta alleen, jos ei ole ketään, joka sitä lähtisi ajamaan, ja niitä, jotka ottavat ideasta koppia.

Yhteisöllisyyttä voi toteuttaa melkein kuka tahansa. Ei välttämättä tarvita edes kunnan tai kaupungin osallisuutta, vaikka se tietysti helpottaa asioita ja lisää ihmisten motivaatiota osallistua. Kuka tahansa voi osallistua järjestötoimintaan tai aloittaa esimerkiksi tiivistämällä naapurustoaan.

Yhteisöllisyys on myös hyödyksi ihmiselle itselleen. On ollut pitkään tiedossa, että merkitykselliset ihmissuhteet lisäävät ihmisen onnellisuutta ja siten myös terveyttä.

Myös syrjäytyminen on ollut tapetilla viime aikoina.

Paras lääke sen ehkäisemiseksi on, että otetaan kaikki huomioon ja pidetään yhdessä toisistamme huolta.

Ida Nurmi, alavutelainen lukiolainen