Kolumni: Yhdessä entistä enemmän

Tarkkasilmäiset lukijat ovat varmasti huomanneet, että viime viikkoina Viiskunnan sivuilla on vilahdellut tuttuja nimiä yhtymämme maakuntalehdistä Ilkasta ja Pohjalaisesta. Vastaavasti Viiskunnan toimittajat Eeva-Liisa ja Miina ovat kirjoittaneet juttuja myös maakuntalehtiin.

Muutos liittyy Ilkka-Yhtymässä toteutettuun organisaatiouudistukseen. Uudessa organisaatiomallissa esimerkiksi Alavudella ei ole enää erikseen maakuntalehden aluetoimitusta ja paikallislehden toimitusta, vaan kaikki alueella työskentelevät toimittajat kuuluvat samaan porukkaan.

On tuntunut hullulta, että samasta pihasta lähtee yhtä aikaa kaksi autoa, Ilkan ja Viiskunnan, ja toimittajat päätyvät samalle juttukeikalle.

Käytännössä organisaatiomuutos tarkoittaakin sitä, ettei tiedotustilaisuuksiin tai muille juttukeikoille aja enää peräkkäin kahta Ilkka-Yhtymän autoa. Paikalle tulee yksi toimittaja, joka tekee aiheesta omat versionsa niin paikallis- kuin maakuntalehteen. Joistakin aiheista sitä toki on vaikea tehdä, sillä kollegatkin kirjoittaisivat hyvin samantapaiset jutut, mutta pyrkimys on saada molempiin lehtiin jotain omaa.

Tekijän näkökulmasta uusi toimintatapa on tervetullut. Vaikka kahden version tekeminen viekin enemmän työaikaa kuin yhden, vapauttaa uusi käytäntö toimituksessa käsiä juttujen tekoon. Se on antanut aikaa ja mahdollisuuksia miettiä molempiin lehtiin aivan omia juttuaiheita, sillä niitä tehdään jatkossakin. Uudistuksen tarkoituksena on poistaa päällekkäinen työ niissä aiheissa, jotka kiinnostavat lukijoita sekä paikallisesti että maakunnallisesti.

Toki olemme vielä harjoitteluvaiheessa ja etsimme parhaita työtapoja. Toivonkin teiltä lukijoilta ymmärrystä tilanteisiin, joissa emme onnistu. Parhaamme kuitenkin yritämme, jotta voimme palvella teitä mahdollisimman hyvin.

Ella Nurmi, päätoimittaja

>>>>>>> Stashed changes