Kolumni: Veteraanit yhdenvertaisiksi

Ylisukupolvisuus tarkoittaa saadun perinnön luovuttamista omille jälkeläisille paremmassa kunnossa kuin se on itselle tullut. Jo nyt on varmaa, että seuraava hallitus saa paremmassa kunnossa olevan Suomen johdettavakseen kuin mistä Sipilän hallitus lähti liikkeelle.

Piste julkisen talouden velkaantumiselle on saavutettu. Valtion talouteen velkaa kuitenkin otetaan ensi vuonna edelleen 1,5 miljardia euroa. Työ on vielä kesken.

Viime viikolla linjattiin ensi vuoden budjetin raamit. Vahvistamme jatkossakin kasvua, työllisyyttä ja osaamista, koska sille pohjalle rakennamme kestävämpää taloutta.

Toisaalta panostamme kaikkein heikompiosaisiin alkuvaalikauden leikkausten tasapainottamiseksi.

Budjetissa parannetaan pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä, lisätään yrittäjän perheenjäsenien oikeus työttömyysturvaan, nostetaan pienimpiä päivärahoja, korotetaan takuueläkettä ja tuetaan toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalihankintoja.

Sääolosuhteiden vuoksi vaikeuksissa olevaa ruuantuotantoamme tuetaan lähes 90 miljoonalla eurolla. Lisäksi tehostetaan Itämeren ja sisävesien suojelua.

Liikennepaketilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja tiestön talvikunnossapitoa.

Erityisen tärkeä päätös tehtiin rintamaveteraanien oikeudesta saada jatkossa samat kotona asumista tukevat palvelut sotainvalidien kanssa.

Päätös vahvistaa veteraanien yhdenvertaisuutta kotipaikasta riippumatta. Vihdoinkin.

Tämän kunniakansalaisemme todella ansaitsevat.

Mikko Savola, kansanedustaja