Kolumni: Uusi renessanssi on täällä

Renessanssi tarkoittaa uudelleen syntymistä. Sitä elettiin viimeksi, kun Eurooppa siirtyi keski-ajan mustan surman pimeistä ajoista taiteen, kulttuurin ja henkisen kasvun valoisaan aikaan.

Renessanssia johtivat yleisnerot, taiteilijat ja filosofit. Italiassa Leonardo Da Vincin monilahjakkuus ja Michaelangelon taide näyttivät tietä ihmisyyden uudestisyntymiselle. Saksassa Gottfried Leibnizin tuli johtopäätökseen, että maailmamme on paras, jonka Jumala kykeni luomaan. Amerikassa Benjamin Franklin johti vallankumousta, keksi kaksitehoiset silmälasit, tutki sähköä, rakensi ukkosenjohdattimen ja oli mukana kirjoittamassa perustuslakia.

Renessanssi tuli maailman osiin eri aikaan. Yhteistä oli, että inspiraationa toimi antiikin ajan kirjallisuus ja keskustelukulttuuri. Sitä rahoittivat varakkaat ihmiset, kuuluisimpana Medicin suku Italiassa. Uutta maailmaa luotiin yhdessä. Ihmisiä yhdisti ääretön uteliaisuus, kekseliäisyys ja pyrkimys parempaan maailmaan.

Aallon harjalla surffaajat ymmärtävät, että ainoa varma asia maailmassa on jatkuva muutos. Nyt maailma muuttuu pysähdyksissä, suuri osa ihmisistä on määrätty pysymään kotona. Paluuta niin kutsuttuun normaalin ei ole. Pakotettuna pysähtymään alamme pohtimaan elämän merkitystä: Kuka minä olen? Miksi minä olen täällä? Mitä järkeä on millään? Käynnissä oleva aika on hedelmällisintä aikaa luoda uutta. Juuri nämä pohdinnat altistavat ihmiset inspiraatiolle. Tarvitaan ajatuksia, visioita, keskustelua ja uskoa parempaan maailmaan.

Luodaan yhdessä älyllinen ilmapiiri, joka luo kiinnostusta ihmistä itseään kohtaan. Nyt on kulttuurin tekijöiden aika antaa ihmisille sielun ja mielen ruokaa. Ala luomaan: uusi renessanssi on täällä.

Ike Novikoff, alavutelainen kaikkien alojen asiantuntija