Kolumni: Sähköä ilmassa

Eduskunnan istuntokausi alkoi. Jatkamme työskentelyä poikkeuksellisin keinoin osin etänä, osin fyysisesti paikan päällä Helsingissä. Viikoittaista ajoa Helsingin ja Ähtärin välillä on luvassa tällekin keväälle tuhansia kilometrejä.

Valtiopäivien ensimmäisinä asioina on keskusteltu sähkömarkkinalain tuomista muutoksesta sähkönsiirtohintoihin. Tällä hallituksen esityksellä korjataan Kataisen hallituksen virheitä, jotka siunasivat sähköverkkojen myynnin. Hintojen nousulle laitetaan nyt stoppi, joka näkyy lähivuosina myönteisesti kuluttajien sähkölaskuissa.

Hallituksella, energiavirastolla ja niin ikään asiasta tehdyllä kansalaisaloitteella on sama tavoite. Hallitus esittää muutoksia sähkömarkkinalakiin, joiden seurauksena sekä siirtohintojen tasoa, että korotuskattoa leikataan merkittävästi.

On syytä huomata, kuinka hyviä tavoitteita, kuten vaatimusta säävarmoista siirtoverkoista, energiayhtiöt ovat voineet käyttää myös väärin nostamalla hintoja kohtuuttomankin paljon.

Nyt tulevalla lailla ratkaistaan siirtohintojen kohtuuttomuudet, mutta huolehditaan samalla taajamien ja haja-asutusalueen verkkojen uusimisesta ja palvelujen turvaamisesta.

Käytännössä lakimuutoksella leikataan muun muassa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienennetään kertakorotusten suuruutta. Hintojen kertakorotuksia rajoitetaan.

Vaikutusta lisää vuodentakainen teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimitasolle. Se koskee myös maataloutta ja vaikuttaa laajasti kotiseudullamme.

Vaikka emme kasvotusten edelleenkään näe, otan mielelläni evästyksiä vastaan niin sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla kuin puhelimitsekin.

Työntäyteistä talvea kaikille! Eduskunnan keväästä tulee tiivis ja poliittisesti sähköinen.

Mikko Savola, ähtäriläinen kansanedustaja