Kolumni: Lisää puheterapeutteja

Tänään on valtakunnallinen Yrittäjän päivä, jota on vietetty vuodesta 1997 alkaen. Päivä on perustettu luomaan uskoa ja arvostusta sekä parantamaan yrittäjyyden toimintaedellytyksiä muun muassa tietoisuutta lisäämällä.

Keskusta arvostaa yrittäjyyttä. Meille se merkitsee työtä ja uuden luomista. Sillä ihminen ilmaisee itseään ja palvelee samalla muita. Yrittäjä kantaa riskin, työllistää ja luo hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan. Hallitusneuvotteluissa vaadimme ennustettavaa sekä työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävää veropolitiikkaa. Toiveemme on, että yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä.

Seutukunnallamme, kuten koko Suomessa on vajetta puheterapeuteista. Meillä on tällä hetkellä vain yksi vakinainen puheterapeutti ja toinen saatavilla ostopalveluna. Uusia puheterapeutteja ei löydy, koska niitä ei yksinkertaisesti ole.

Puheongelmat aiheuttavat vaikeita elämänmittaisia ongelmia. Terapia on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta, millä on hoitotakuu.

Pulaa puheterapeuteista on ollut Suomessa vuosien ajan. Opiskelijaksi otetaan vuosittain vain noin sata opiskelijaa ja hakijoista pieni prosentti pääsee sisään.

Mielestäni opiskelijamäärä olisi syytä ainakin puolitoistakertaistaa riittävän työntekijäresurssin saavuttamiseksi.

Tarkastella voisi myös uuden logopedian opintokokonaisuuden toteuttamismahdollisuutta Seinäjoen, Kokkolan ja Vaasan alueella. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva yliopistokeskus olisi sille erinomainen paikka. Samalla on hyvä selvittää mahdollisuus muuntokoulutukseen.

Mikko Savola, kansanedustaja Ähtäristä