Kolumni: Kadehdittava kaupunki, osa I

Visio kertoo, mitä halutaan. Strategia kuvaa keinot, miten visio saavutetaan.

Vision asettamisessa on oltava erittäin tarkka, liian heiveröinen visio katoaa papereihin, liian yksinkertainen kuten “tunnettu maaseutukaupunki” ei inspiroi ja voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Mikä sitten visioksi? Meillä on Alavudella ehtymätön voimavara, kateus. Ehdotan kaupungin uudeksi visioksi ja sloganiksi “Alavus – kadehdittava kaupunki”. Tästä visiosta on hyvä ammentaa energiaa tekemiseen.

Kateus oikein valjastettuna on ajava voima. Kadehdittava kaupunki tarkoittaa, että johdamme digitalisaatiota, emmekä alistu sille. Se tarkoittaa, että palaamme heimokuluttuuriin, jossa ymmärrämme resurssimme ja hyödynnämme niitä. Pyrimme osittaiseen omavaraisuuteen edes teoriassa

Kadehdittavan kaupungin mahdollistaja on data. Kiitos visionäärien heimolaistemme dataahan meillä riittää.

Kaikesta toiminnasta syntyy dataa. Niinpä haluan, että paikallinen kauppa tietää, montako tomaattia meidän perhe Sapsulla syö, niin että viljelijät voivat Närpiössä laskea koko heimollemme tulevan tuotannon jo istuttaessaan, ja että paikallinen maidontuottaja tuottaa maidon kaupallemme.

Haluan, että ruokani tulee pääosin 200 kilometrin säteeltä. Haluan myydä ylituotantosähköäni naapureilleni ja muille heimolaisille. Haluan tarjota kyytipaikan autossamme päivittäin Sapsun ja keskustan välillä. Voin tuoda paketit ja ostokset keskustasta.

Haluan kaupungin, joka syleilee digitalisaation mahdollisuuksia, koska muuten digitalisaatio tulee meille pakosta ja viimeisenä.

Kaupunkirajat ylittävä visio olisi “datavetoinen seutukunta”. Datan avulla seutukunnan makrotason toimintamallit ja ongelmat ratkaistaan mikrotason ratkaisuilla.

Yhteinen visio luo merkityksen toiminnallemme ja hengen heimollemme.

Ike Novikoff, alavutelainen kaikkien alojen asiantuntija