Kolumni: Ei EU:n maatalousleikkauksille

Kevät oli kylvötöiden osalta lähes ihanteellinen. Pelloille päästiin hieman myöhässä, mutta sen jälkeen säät helli ja monet meistä sai tehtyä kylvöt ennätysajassa. Nyt kun taivaalta sataisi vielä vettä, niin työ ei valuisi hukkaan.

Vedensaannin lisäksi viljelijöitä uhkaa EU-komission viime viikolla julkaisema ehdotus yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Se on mahdoton hyväksyä.

Suomen kannalta esitys tarkoittaisi yhteensä 420 miljoonan euron leikkausta nykykauden EU-rahoitukseen verrattuna. Tästä runsaat 80 miljoonaa euroa kohdistuisi maatalouden suoriin tukiin, ja yli 330 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahoitukseen.

Esitys sisältää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan esitykset keskeisiksi EU-asetuksiksi tulevalle kaudelle 2021–27. Esityksessä olevaa rahoituskokonaisuutta ei siis ole vielä käsitelty eikä siitä ole neuvoteltu jäsenmaiden ja komission kesken. Tunnettua on myös komission esitysten neuvotteluvara.

Käsittely- ja neuvotteluprosessi tulee kestämään kauan, sillä maatalouspolitiikan sisällöstä sopiminen edellyttää myös ratkaisua EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä. Lopullisesta sisällöstä päättää jäsenmaita edustava neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä komission kanssa. Suomi on jo käynnistänyt yhteistyön useiden EU-maiden kanssa leikkausten torjumiseksi.

Syksyllä 2017 komission tiedonannossa ehdotettiin jäsenmaille enemmän joustavuutta muokata politiikkaa ja toimenpiteitä tarpeitaan vastaavaksi. Tämän näkyminen esityksessä on Suomelle tärkeää.

Jos johonkin voi kuitenkin olla tyytyväinen, niin komission näkemykseen pohjoisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Itsessään se turvaa jatkossakin mahdollisuuden viljelyn jatkumiseen pohjoisilla alueilla, kuten meillä Suomessa.

Mikko Savola, kansanedustaja