Verkkopalvelut

1. Rekisterinpitäjä

 

I-Mediat Oy
PL 60, 60100 SEINÄJOKI
Käyntiosoite: Koulukatu 10
Puhelin 06 2477 100
Y-tunnus: 0830230-2

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Marko Orpana
Johtaja, verkko- ja mobiililiiketoiminta
Puh. 06 2477 301
etunimi.sukunimi@i-mediat.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Verkkopalvelun asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakkaan ja I-Mediat Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan
- I-Mediat Oy:n, ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. asiakasetujen, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella I-Mediat Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle
- Arvonnat ja kilpailut, järjestelmäämme tallentuneiden tietojen käyttö arvontojen ja kilpailujen loppuunsaattamiseksi, mikäli asiakas ei ole muuhun antanut suostumustaan (henkilötietolain 8§:n mukaiset edellytykset)

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

- Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
- tunnistustiedot: käyttäjätunnus
- asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut - aloitus- ja lopetustietoineen, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
- tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
- tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
- Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme (3) vuotta asiakassuhteen päättymisestä.
- Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä , ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla asianmukaisilla toimenpiteillä.
I-Mediat Oy:n julkaisemiin verkkopalveluiden asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne I-Mediat Oy:n ja teknisestä ylläpidosta vastaavat toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttöoikeudet.