Levikkijärjestelmä

1. Rekisterinpitäjä


I-Mediat Oy
PL 60, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Koulukatu 10, Seinäjoki
Puhelin: 06 2477 100
Y-tunnus: 0830230-2


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Päivi Sairo
Johtaja
Puh. 06 2477 931
etunimi.sukunimi@i-mediat.fi


3. Rekisterin nimi


Kayak-levikkijärjestelmä


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


- Henkilötietolain 8 §:n mukaiset edellytykset, asiakassuhteen hoitaminen
- tilauksien ylläpito
- lehden lähettäminen
- laskutus
- mahdolliset perintätoimenpiteet
- asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä
- Henkilötietolain 4. luvun mukainen henkilötietojen käsittely
- suoramarkkinointilähetykset entisille asiakkaille
- tutkimustoiminta, mm. asiakastyytyväisyys- ja bränditutkimukset


5. Rekisterin tietosisältö


- asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero
- tiedot tilauksista, laskutuksesta sekä luotonvalvonta
- palautetiedot
- henkilötunnus luottokaupassa
- markkinointikiellot


6. Säännönmukaiset tietolähteet


- asiakkaalta hänen suostumuksellaan
- luottokaupassa henkilötunnus tietosuojalain 13 §:n perusteella


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


- ei luovuteta


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Kayak-levikkijärjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja I-Mediat Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjistä muodostuu käyttäjälogi. Yrityksissä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.