Ilmoitusjärjestelmä

1. Rekisterinpitäjä

 

I-Mediat Oy
PL 60, 60100 Seinäjoki
Käyntiosoite: Koulukatu 10, Seinäjoki
Puhelin: 06 2477 100
Y-tunnus: 0830230-2

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Hannu Uusihauta
Johtaja
Puh. 06 2477 831
etunimi.sukunimi@i-mediat.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Enterprice-ilmoitusjärjestelmä

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

- Henkilötietolain 8 §:n mukaiset edellytykset, asiakassuhteen hoitaminen
- asiakasrekisterin ylläpito ilmoituslaskutusta varten
- liikeasiakkaiden yhteyshenkilöt myynnin yhteydenpitoa varten
- mahdolliset perintätoimenpiteet
- asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä
- Henkilötietolain 4. luvun mukainen henkilötietojen käsittely
- suoramarkkinointilähetykset asiakkaille
- tutkimustoiminta, mm. asiakastyytyväisyys- ja bränditutkimukset

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

- asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero
- tiedot julkaistuista ilmoituksista ja laskutuksesta sekä luotonvalvonta
- palautetiedot
- henkilötunnus luottokaupassa

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

- asiakkaalta hänen suostumuksellaan
- luottokaupassa henkilötunnus tietosuojalain 13 §:n perusteella

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

- ei luovuteta

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Enterprice-ilmoitusjärjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne I-Mediat Oy:n ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjistä muodostuu käyttäjälogi. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.